ISO/IEC 27001

ISO 27001:2022 bijlage A uitgelegd

Vereenvoudig uw ISO 27001-traject met ISMS.online

Bekijk het in actie
Door Max Edwards | Bijgewerkt op 12 maart 2024

In oktober 2022 werd de ISO 27001-standaard bijgewerkt om het steeds veranderende landschap van technologie en informatiebeveiliging te weerspiegelen. De veranderingen waren vooral cosmetisch en omvatten het herstructureren en verfijnen van bestaande eisen. De grootste verandering is bijlage A, waarin specifieke controles zijn afgeleid van ISO 27002:2022. In deze handleiding bekijken we wat er is veranderd en wat dit voor u betekent.

Ga naar onderwerp

Wat is bijlage A en wat is er veranderd?

Bijlage A in ISO 27001 maakt deel uit van de norm waarin een reeks geclassificeerde beveiligingscontroles wordt opgesomd die organisaties gebruiken om naleving aan te tonen van ISO 27001 6.1.3 (Behandeling van informatiebeveiligingsrisico's) en de bijbehorende Verklaring van Toepasselijkheid (zie hieronder).

Voorheen bevatte het 114 controles verdeeld over 14 categorieën, die een breed scala aan onderwerpen bestreken, zoals toegangscontrole, cryptografie, fysieke beveiliging en incidentbeheer.

Na de publicatie van ISO 27002:2022 (controles op het gebied van informatiebeveiliging, cyberbeveiliging en privacybescherming) op 15 februari 2022 heeft ISO 27001:2022 de controles in bijlage A op één lijn gebracht.

De nieuwe versie van de norm is gebaseerd op een compacte set van 93 controles uit bijlage A, waaronder 11 nieuwe controles.

Er zijn in totaal 24 controles samengevoegd uit twee, drie of meer beveiligingscontroles uit de versie van 2013, en 58 controles uit de ISO 27002:2013 zijn herzien om aan te sluiten bij de huidige cyberbeveiligings- en informatiebeveiligingsomgeving.

Wat is een verklaring van toepasselijkheid?

Voordat we verder gaan, is het de moeite waard om een ​​verklaring van toepasbaarheid (SoA) in te voeren, omdat deze de aanpak van een organisatie schetst voor het implementeren van gespecificeerde controles uit bijlage A.

Een Statement of Applicability (SoA) in ISO 27001 2022 is een document waarin de controles uit bijlage A worden opgesomd die een organisatie zal implementeren om aan de eisen van de norm te voldoen. Het is een verplichte stap voor iedereen die van plan is ISO 27001-certificering te behalen.

Uw SoA moet vier hoofdelementen bevatten:

 • Een lijst van alle controles die nodig zijn om te voldoen aan de opties voor de behandeling van informatiebeveiligingsrisico's, inclusief de opties in bijlage A.
 • Een verklaring waarin wordt uiteengezet waarom alle bovenstaande controles zijn opgenomen.
 • Bevestiging van implementatie.
 • De rechtvaardiging van de organisatie voor het weglaten van een van de controles uit bijlage A.
Vrij Downloaden

Haal uw gids op
ISO 27001-succes

Alles wat u moet weten over het voor de eerste keer behalen van ISO 27001

Ontvang uw gratis gids

De nieuwe ISO 27001:2022-controlecategorieën uitgelegd

De controles uit bijlage A van ISO 27001:2013 waren voorheen onderverdeeld in 14 categorieën. ISO 27001 2022 hanteert een vergelijkbare categorische benadering van informatiebeveiliging, waarbij processen worden verdeeld over vier categorieën op het hoogste niveau.

De bedieningselementen van bijlage A zijn nu in vier categorieën gegroepeerd

De ISO 27001:2022 Annex-controles zijn geherstructureerd en geconsolideerd om de huidige beveiligingsuitdagingen te weerspiegelen. De kernprocessen van het ISMS-beheer blijven ongewijzigd, maar de controleset van bijlage A is bijgewerkt om modernere risico's en de bijbehorende controles weer te geven.

 • Organisatorisch
 • Mensen
 • fysiek
 • Technologisch

Aan elk besturingselement is bovendien een attributietaxonomie toegewezen. Elk besturingselement heeft nu een tabel met een reeks voorgestelde attributen, en bijlage A van ISO 27002:2022 biedt een reeks aanbevolen associaties.

Hiermee kunt u uw besturingsselectie snel afstemmen op de gangbare branchetaal en internationale normen. Het gebruik van attributen ondersteunt het werk dat veel bedrijven al doen op het gebied van hun risicobeoordeling en Statement of Applicability (SoA).

Er kunnen bijvoorbeeld cyberbeveiligingsconcepten worden onderscheiden die vergelijkbaar zijn met NIST- en CIS-controles, en de operationele mogelijkheden met betrekking tot andere standaarden kunnen worden herkend.

Bijlage A Controlecategorieën

Organisatorische controles

 • Aantal bedieningselementen: 37
 • Controlenummers: ISO 27001 bijlage A 5.1 tot 5.37

Organisatorische controles omvatten regelgeving en maatregelen die de alomvattende houding van een organisatie ten aanzien van gegevensbescherming over een breed scala aan zaken dicteren. Deze controles omvatten beleid, regels, processen, procedures, organisatiestructuren en meer.

Mensencontroles

 • Aantal bedieningselementen: 8
 • Controlenummers: ISO 27001 bijlage A 6.1 tot 6.8

People Controls stellen bedrijven in staat de menselijke component van hun informatiebeveiligingsprogramma te reguleren, door de manier te definiëren waarop personeel met gegevens en met elkaar omgaat. Deze controles hebben betrekking op veilig personeelsbeheer, personeelsbeveiliging en bewustzijn en training.

Fysieke controles

 • Aantal bedieningselementen: 14
 • Controlenummers: ISO 27001 bijlage A 7.1 tot 7.13

Fysieke waarborgen zijn maatregelen die worden gebruikt om de veiligheid van materiële activa te waarborgen. Hierbij kunt u denken aan toegangssystemen, gasttoegangsprotocollen, processen voor de verwijdering van activa, protocollen voor opslagmedia en clear desk-beleid. Dergelijke waarborgen zijn essentieel voor het behoud van vertrouwelijke informatie.

Technologische controles

 • Aantal bedieningselementen: 34
 • Controlenummers: ISO 27001 bijlage A 8.1 tot 8.34

Technologische beperkingen dicteren de cybernetische/digitale regelgeving en procedures die bedrijven moeten aannemen om een ​​beschermde, conforme IT-infrastructuur uit te voeren, van authenticatietechnieken tot instellingen, BUDR-strategieën en informatieregistratie.

Stapsgewijze begeleiding

Het ISMS.online-platform, in combinatie met onze ingebouwde begeleiding en vooraf geconfigureerde ISMS, stelt organisaties in staat om moeiteloos naleving van elke Annex A-controle aan te tonen.

Boek vandaag nog een platformdemo om te zien hoe wij uw bedrijf kunnen helpen

Boek een platformdemo

Tabel met alle controles van bijlage A

ISO 27001:2022 Organisatorische controles

Bijlage A ControletypeISO/IEC 27001:2022 bijlage A-identificatieISO/IEC 27001:2013 bijlage A-identificatieBijlage A Naam
Organisatorische controlesBijlage A 5.1Bijlage A 5.1.1
Bijlage A 5.1.2
Beleid voor informatiebeveiliging
Organisatorische controlesBijlage A 5.2Bijlage A 6.1.1Rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging
Organisatorische controlesBijlage A 5.3Bijlage A 6.1.2Scheiding van taken
Organisatorische controlesBijlage A 5.4Bijlage A 7.2.1Directie verantwoordelijkheden
Organisatorische controlesBijlage A 5.5Bijlage A 6.1.3Contact met autoriteiten
Organisatorische controlesBijlage A 5.6Bijlage A 6.1.4Contact met speciale interessegroepen
Organisatorische controlesBijlage A 5.7NIEUWBedreiging Intelligentie
Organisatorische controlesBijlage A 5.8Bijlage A 6.1.5
Bijlage A 14.1.1
Informatiebeveiliging in projectmanagement
Organisatorische controlesBijlage A 5.9Bijlage A 8.1.1
Bijlage A 8.1.2
Inventarisatie van informatie en andere bijbehorende activa
Organisatorische controlesBijlage A 5.10Bijlage A 8.1.3
Bijlage A 8.2.3
Aanvaardbaar gebruik van informatie en andere bijbehorende activa
Organisatorische controlesBijlage A 5.11Bijlage A 8.1.4Teruggave van activa
Organisatorische controlesBijlage A 5.12Bijlage A 8.2.1Classificatie van informatie
Organisatorische controlesBijlage A 5.13Bijlage A 8.2.2Etikettering van informatie
Organisatorische controlesBijlage A 5.14Bijlage A 13.2.1
Bijlage A 13.2.2
Bijlage A 13.2.3
Informatieoverdracht
Organisatorische controlesBijlage A 5.15Bijlage A 9.1.1
Bijlage A 9.1.2
Access Controle
Organisatorische controlesBijlage A 5.16Bijlage A 9.2.1Identiteitsbeheer
Organisatorische controlesBijlage A 5.17Bijlage A 9.2.4
Bijlage A 9.3.1
Bijlage A 9.4.3
Authenticatie-informatie
Organisatorische controlesBijlage A 5.18Bijlage A 9.2.2
Bijlage A 9.2.5
Bijlage A 9.2.6
Toegangsrechten
Organisatorische controlesBijlage A 5.19Bijlage A 15.1.1Informatiebeveiliging in leveranciersrelaties
Organisatorische controlesBijlage A 5.20Bijlage A 15.1.2Het aanpakken van informatiebeveiliging binnen leveranciersovereenkomsten
Organisatorische controlesBijlage A 5.21Bijlage A 15.1.3Beheer van informatiebeveiliging in de ICT-toeleveringsketen
Organisatorische controlesBijlage A 5.22Bijlage A 15.2.1
Bijlage A 15.2.2
Monitoring, beoordeling en wijzigingsbeheer van leveranciersdiensten
Organisatorische controlesBijlage A 5.23NIEUWInformatiebeveiliging voor gebruik van cloudservices
Organisatorische controlesBijlage A 5.24Bijlage A 16.1.1Planning en voorbereiding van informatiebeveiligingsincidentbeheer
Organisatorische controlesBijlage A 5.25Bijlage A 16.1.4Beoordeling en beslissing over informatiebeveiligingsgebeurtenissen
Organisatorische controlesBijlage A 5.26Bijlage A 16.1.5Reactie op informatiebeveiligingsincidenten
Organisatorische controlesBijlage A 5.27Bijlage A 16.1.6Leren van informatiebeveiligingsincidenten
Organisatorische controlesBijlage A 5.28Bijlage A 16.1.7Verzameling van bewijsmateriaal
Organisatorische controlesBijlage A 5.29Bijlage A 17.1.1
Bijlage A 17.1.2
Bijlage A 17.1.3
Informatiebeveiliging tijdens disruptie
Organisatorische controlesBijlage A 5.30NIEUWICT-gereedheid voor bedrijfscontinuïteit
Organisatorische controlesBijlage A 5.31Bijlage A 18.1.1
Bijlage A 18.1.5
Wettelijke, statutaire, regelgevende en contractuele vereisten
Organisatorische controlesBijlage A 5.32Bijlage A 18.1.2Intellectuele eigendomsrechten
Organisatorische controlesBijlage A 5.33Bijlage A 18.1.3Bescherming van records
Organisatorische controlesBijlage A 5.34 Bijlage A 18.1.4Privacy en bescherming van PII
Organisatorische controlesBijlage A 5.35Bijlage A 18.2.1Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging
Organisatorische controlesBijlage A 5.36Bijlage A 18.2.2
Bijlage A 18.2.3
Naleving van beleid, regels en normen voor informatiebeveiliging
Organisatorische controlesBijlage A 5.37Bijlage A 12.1.1Gedocumenteerde operationele procedures


ISO 27001:2022 Personeelscontroles

Bijlage A ControletypeISO/IEC 27001:2022 bijlage A-identificatieISO/IEC 27001:2013 bijlage A-identificatieBijlage A Naam
MensencontrolesBijlage A 6.1Bijlage A 7.1.1Doorlichting
MensencontrolesBijlage A 6.2Bijlage A 7.1.2Arbeidsvoorwaarden
MensencontrolesBijlage A 6.3Bijlage A 7.2.2Informatiebeveiligingsbewustzijn, onderwijs en training
MensencontrolesBijlage A 6.4Bijlage A 7.2.3Disciplinair proces
MensencontrolesBijlage A 6.5Bijlage A 7.3.1Verantwoordelijkheden na beëindiging of verandering van dienstverband
MensencontrolesBijlage A 6.6Bijlage A 13.2.4Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten
MensencontrolesBijlage A 6.7Bijlage A 6.2.2Werken op afstand
MensencontrolesBijlage A 6.8Bijlage A 16.1.2
Bijlage A 16.1.3
Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen


ISO 27001:2022 Fysieke controles

Bijlage A ControletypeISO/IEC 27001:2022 bijlage A-identificatieISO/IEC 27001:2013 bijlage A-identificatieBijlage A Naam
Fysieke controlesBijlage A 7.1Bijlage A 11.1.1Fysieke beveiligingsperimeters
Fysieke controlesBijlage A 7.2Bijlage A 11.1.2
Bijlage A 11.1.6
Fysieke toegang
Fysieke controlesBijlage A 7.3Bijlage A 11.1.3Beveiliging van kantoren, kamers en faciliteiten
Fysieke controlesBijlage A 7.4NIEUWFysieke beveiligingsmonitoring
Fysieke controlesBijlage A 7.5Bijlage A 11.1.4Bescherming tegen fysieke en ecologische bedreigingen
Fysieke controlesBijlage A 7.6Bijlage A 11.1.5Werken in beveiligde gebieden
Fysieke controlesBijlage A 7.7Bijlage A 11.2.9Duidelijk bureau en helder scherm
Fysieke controlesBijlage A 7.8Bijlage A 11.2.1Apparatuurlocatie en bescherming
Fysieke controlesBijlage A 7.9Bijlage A 11.2.6Beveiliging van activa buiten gebouwen
Fysieke controlesBijlage A 7.10Bijlage A 8.3.1
Bijlage A 8.3.2
Bijlage A 8.3.3
Bijlage A 11.2.5
Opslag media
Fysieke controlesBijlage A 7.11Bijlage A 11.2.2Ondersteunende nutsvoorzieningen
Fysieke controlesBijlage A 7.12Bijlage A 11.2.3Beveiliging van bekabeling
Fysieke controlesBijlage A 7.13Bijlage A 11.2.4Equipment Maintenance
Fysieke controlesBijlage A 7.14Bijlage A 11.2.7Veilige verwijdering of hergebruik van apparatuur


ISO 27001:2022 Technologische controles

Bijlage A ControletypeISO/IEC 27001:2022 bijlage A-identificatieISO/IEC 27001:2013 bijlage A-identificatieBijlage A Naam
Technologische controlesBijlage A 8.1Bijlage A 6.2.1
Bijlage A 11.2.8
Eindpuntapparaten van gebruikers
Technologische controlesBijlage A 8.2Bijlage A 9.2.3Bevoorrechte toegangsrechten
Technologische controlesBijlage A 8.3Bijlage A 9.4.1Beperking van toegang tot informatie
Technologische controlesBijlage A 8.4Bijlage A 9.4.5Toegang tot broncode
Technologische controlesBijlage A 8.5Bijlage A 9.4.2Veilige authenticatie
Technologische controlesBijlage A 8.6Bijlage A 12.1.3Capaciteitsmanagement
Technologische controlesBijlage A 8.7Bijlage A 12.2.1Bescherming tegen malware
Technologische controlesBijlage A 8.8Bijlage A 12.6.1
Bijlage A 18.2.3
Beheer van technische kwetsbaarheden
Technologische controlesBijlage A 8.9NIEUWConfiguration Management
Technologische controlesBijlage A 8.10NIEUWInformatie verwijderen
Technologische controlesBijlage A 8.11NIEUWGegevensmaskering
Technologische controlesBijlage A 8.12NIEUWPreventie van gegevenslekken
Technologische controlesBijlage A 8.13Bijlage A 12.3.1Informatieback-up
Technologische controlesBijlage A 8.14Bijlage A 17.2.1Redundantie van informatieverwerkingsfaciliteiten
Technologische controlesBijlage A 8.15Bijlage A 12.4.1
Bijlage A 12.4.2
Bijlage A 12.4.3
Logging
Technologische controlesBijlage A 8.16NIEUWBewakingsactiviteiten
Technologische controlesBijlage A 8.17Bijlage A 12.4.4Kloksynchronisatie
Technologische controlesBijlage A 8.18Bijlage A 9.4.4Gebruik van bevoorrechte hulpprogramma's
Technologische controlesBijlage A 8.19Bijlage A 12.5.1
Bijlage A 12.6.2
Installatie van software op besturingssystemen
Technologische controlesBijlage A 8.20Bijlage A 13.1.1Netwerkbeveiliging
Technologische controlesBijlage A 8.21Bijlage A 13.1.2Beveiliging van netwerkdiensten
Technologische controlesBijlage A 8.22Bijlage A 13.1.3Segregatie van netwerken
Technologische controlesBijlage A 8.23NIEUWWeb filtering
Technologische controlesBijlage A 8.24Bijlage A 10.1.1
Bijlage A 10.1.2
Gebruik van cryptografie
Technologische controlesBijlage A 8.25Bijlage A 14.2.1Levenscyclus van veilige ontwikkeling
Technologische controlesBijlage A 8.26Bijlage A 14.1.2
Bijlage A 14.1.3
Beveiligingsvereisten voor applicaties
Technologische controlesBijlage A 8.27Bijlage A 14.2.5Veilige systeemarchitectuur en engineeringprincipes
Technologische controlesBijlage A 8.28NIEUWVeilig coderen
Technologische controlesBijlage A 8.29Bijlage A 14.2.8
Bijlage A 14.2.9
Beveiligingstesten bij ontwikkeling en acceptatie
Technologische controlesBijlage A 8.30Bijlage A 14.2.7Uitbestede ontwikkeling
Technologische controlesBijlage A 8.31Bijlage A 12.1.4
Bijlage A 14.2.6
Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen
Technologische controlesBijlage A 8.32Bijlage A 12.1.2
Bijlage A 14.2.2
Bijlage A 14.2.3
Bijlage A 14.2.4
Change Management
Technologische controlesBijlage A 8.33Bijlage A 14.3.1Test informatie
Technologische controlesBijlage A 8.34Bijlage A 12.7.1Bescherming van informatiesystemen tijdens audittestsWaarom is bijlage A belangrijk voor mijn organisatie?

De ISO 27001-norm is zo geformuleerd dat organisaties van alle soorten en maten aan de eisen van de norm kunnen voldoen, terwijl ze tegelijkertijd vasthouden aan het fundamentele uitgangspunt van het implementeren en onderhouden van uitgebreide informatiebeveiligingspraktijken.

Organisaties hebben verschillende mogelijkheden om naleving van ISO 27001 te bereiken en te behouden, afhankelijk van de aard van hun bedrijf en de omvang van hun gegevensverwerkingsactiviteiten.

Bijlage A biedt organisaties een eenvoudige reeks richtlijnen op basis waarvan zij een goed gestructureerd informatiebeveiligingsplan kunnen opstellen dat aansluit bij hun exclusieve commerciële en operationele behoeften.

Bijlage A dient als een tijd- en middelenbesparend hulpmiddel voor de initiële certificerings- en daaropvolgende nalevingsprocessen en biedt een basis voor audits, procesbeoordelingen en strategische planning. Het kan worden gebruikt als een intern bestuursdocument (dat wil zeggen een risicobehandelingsplan) dat een formele benadering van informatiebeveiliging uiteenzet.

Krijg een voorsprong van 81%

Wij hebben het harde werk voor u gedaan en u een voorsprong van 81% gegeven vanaf het moment dat u zich aanmeldt.
Het enige dat u hoeft te doen, is de lege plekken invullen.

Boek een demo

Risicobehandeling in ISO 27001 begrijpen 6.1.3

ISO 27001 Eis 6.1.3 gaat over het opzetten en onderhouden van een informatiebeveiligingsrisicobeoordelingsproces dat risicoacceptatie- en beoordelingscriteria omvat.

ISO 27001 6.1.3 dient als kanaal voor organisaties om te garanderen dat hun informatiebeveiligingsrisicoprocedures, inclusief hun risicobeheeralternatieven, voldoen aan de door ISO aanbevolen normen, bij het nastreven van certificering.

Risicobehandeling als concept

Gecertificeerde en conforme organisaties gaan op meerdere manieren om met risico's. Risicobeheer beperkt zich niet tot de curatieve maatregelen die nodig zijn om het risico te verminderen. Bij het identificeren van een risico wordt van organisaties verwacht dat zij:

 • Accepteer het risico.
 • Behandel het risico.
 • Beperk het risico.
 • Draag het risico over.
 • Vermijd het risico.

ISO 27001 6.1.3 vraagt ​​organisaties om een ​​risicobehandelingsplan te formuleren, inclusief ondertekening door risico-eigenaren, en brede acceptatie van wat ISO als 'restrisico's' beschouwt.

Dit proces begint met de identificatie van risico's die verband houden met het verlies van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie. De organisatie moet vervolgens passende behandelingsopties voor informatiebeveiligingsrisico's selecteren op basis van de resultaten van de risicobeoordeling.

Andere factoren

Als leidende vereiste is ISO 27001 6.1.3 niet de ultieme autoriteit op het gebied van risicobeheer. Grote organisaties integreren vaak beveiligingsprotocollen van andere accreditatie-instanties (NIST, SOC2's Trust Service Criteria).

Organisaties moeten echter tijdens het certificerings- en nalevingsproces voorrang geven aan controles uit bijlage A. ISO-auditors krijgen de opdracht om zoals gebruikelijk de authenticiteit en relevantie van ISO-regelgeving te identificeren. Als zodanig zou dit de eerste keuze van een organisatie moeten zijn bij het opstellen van een ISO 27001- conform informatiebeveiligingsbeheersysteem.

Bepaalde datastandaarden van derden uit de publieke en private sector – zoals de Data Security and Protection Toolkit (DSPT) van de National Health Service – vereisen een afstemming van informatiebeveiligingsstandaarden tussen organisaties en de publieke entiteiten waarmee ze samenwerken.

ISO 27001 6.1.3 biedt organisaties de mogelijkheid om hun risicobehandelingsactiviteiten te coördineren met tal van externe criteria, waardoor een alomvattende naleving mogelijk wordt gemaakt van alle gegevensbeveiligingsmaatregelen waarmee ze waarschijnlijk te maken krijgen.


Welke controles in bijlage A moet ik opnemen?

Het is van essentieel belang dat u de exclusieve informatiebeveiligingsrisico's van uw onderneming in kaart brengt voordat u een besluit neemt over welke controles u moet instellen en controles moet kiezen die kunnen helpen bij het beperken van identificeerbare risico's.

Naast risicobehandeling kunnen er ook controles worden geselecteerd vanwege een zakelijke intentie of doel, een wettige vereiste of bij het nakomen van contractuele en/of regelgevende verplichtingen.

Bovendien zijn organisaties verplicht te illustreren waarom ze bepaalde controles niet in hun SOA hebben geïntegreerd. Het is bijvoorbeeld niet nodig om controles op te nemen die betrekking hebben op werken op afstand of hybride werken als dat geen beleid is dat uw instelling hanteert, maar een auditor zal nog steeds moeten vragen deze gegevens worden gepresenteerd bij het evalueren van uw certificerings-/compliancetaken.


Hoe ISMS.online kan helpen

Het ISMS.online-platform, in combinatie met onze ingebouwde begeleiding en vooraf geconfigureerde ISMS, stelt organisaties in staat om moeiteloos naleving van elke Annex A-controle aan te tonen. Wij zijn er om u te helpen, of u nu nieuw bent bij ISO 27001 of uw bestaande ISMS moet overzetten om deze in lijn te brengen met de 2022-versie van de norm.

Onze stapsgewijze checklist begeleidt u door het hele proces en biedt duidelijk inzicht in de voortgang en openstaande vereisten. Onze software maakt het mogelijk om de informatiebeveiligingscontroles van uw organisatie in kaart te brengen met betrekking tot elk aspect van uw ISMS.

Boek vandaag nog een platformdemo en ervaar zelf de voordelen van onze oplossing.

Boek een demo
complete compliance-oplossing

Wil je verkennen?
Start uw gratis proefperiode.

Meld u vandaag nog aan voor uw gratis proefperiode en maak kennis met alle compliance-functies die ISMS.online te bieden heeft

Ontdek meer

ISO 27001:2022-vereisten


ISO 27001:2022 Bijlage A Controles

Organisatorische controles


Mensencontroles


Fysieke controles


Technologische controles


Over ISO 27001


Het State of Information Security Report 2024 is nu live - lees nu